Trọn gói hay một phần - là quyết định của bạn

The Wall of Ideas

Hotels & Resorts: tư vấn vận hành

Tư vấn vận hành một khách sạn từ những bước đầu tiên:

Thiết kế sơ đồ nhân sự: số lượng nhân sự, các bộ phận vận hành phù hợp qui mô khách sạn

Qui trình làm việc của các bộ phận: bộ phận lễ tân, dọn phòng, bếp, bảo trì, bảo vệ, sales, marketing...

  Tư vấn lựa chọn nhà cung cấp, kiểm tra chất lượng các sản phẩm đầu vào.

Huấn luyện & tuyển dụng nhân sự

Tư vấn cách quản lý tài chính