Trọn gói hay một phần - là quyết định của bạn

Hotels & Resorts: tư vấn vận hành

Tư vấn vận hành một khách sạn từ những bước đầu tiên:

Thiết kế sơ đồ nhân sự: số lượng nhân sự, các bộ phận vận hành phù hợp qui mô khách sạn

Qui trình làm việc của các bộ phận: bộ phận lễ tân, dọn phòng, bếp, bảo trì, bảo vệ, sales, marketing...

  Tư vấn lựa chọn nhà cung cấp, kiểm tra chất lượng các sản phẩm đầu vào.

Huấn luyện & tuyển dụng nhân sự

Tư vấn cách quản lý tài chính 

MSB HOSPITALITY TRAVEL & SERVICES

Follow

Contact

+84 908 870 564

Address

Level 1 - Building 19M Nguyen Huu Canh Street
Ho Chi Minh City, Vietnam

©2017 by MSB Hospitality