Đại diện kinh doanh

  • Nhân viên kinh doanh đại diện cho khách sạn tại 2 thành phố Hà Nội và Sài Gòn

  • Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong ngành khách sạn, nhà hàng, lữ hành

  • Đưa ra kế hoạch: gặp khách hàng, gửi thư chào giá - hợp đồng, nhận booking / đoàn và phối hợp thực hiện với đội ngũ của khách sạn

  • Giải quyết sự cố khi cần

  • Chăm sóc khách hàng định kì