Marketing online 

 Dịch vụ quản lý trang Facebook Page (Fanpage)

  • Tạo trang Fanpage, thiết lập sản phẩm có hình ảnh, thông tin và giá cả

  • Post bài định kì xen kẽ các chủ đề: quảng bá hình ảnh, cập nhật thông tin khuyến mãi, thông tin du lịch của địa phương, nhận xét của khách hàng...

  • Thiết lập chạy quảng cáo đến đúng đối tượng khách hàng của sản phẩm cần bán

  • Chạy tăng like trang để tạo dữ liệu khách hàng để sử dụng về sau

Dịch vụ email Marketing

  • Thiết kế và viết code Email Marketing

  • Gửi email hàng loạt đến khách hàng (1 tháng 2000 email)

  • Xuất báo cáo thống kê về hiệu quả Email

Dịch vụ quản lý nội dung website

  • Viết nội dung website (4 ngôn ngữ: Việt, Anh, Trung, Hàn)

  • Cập nhật nội dung web định kì

  • Chỉnh sửa hình ảnh