OTA-logos-msb.png

Phòng E-commerce Ngoài

 Dịch vụ thiết lập hệ thống bán phòng

 • Đăng ký bán phòng trên các kênh hiệu quả tại thị trường Việt Nam: booking.com, agoda.com, expedia.com, hotels.com, traveloka.com, vntrip.com, mytour.com, ivivu.com, chudu24...

 • Thiết lập hệ thống giá phòng, hình ảnh, thông tin phòng.

 • Liên kết vào hệ thống Channel Managers (nếu khách sạn có)

Dịch vụ quản lý hệ thống bán phòng

 • Tạo các khuyến mãi phù hợp theo từng thời điểm

 • Cân nhắc tham gia các chiến lược quảng bá của các kênh online

 • Điều chỉnh giá phòng theo từng ngày để tối ưu hiệu quả kinh doanh

 • Đóng / mở phòng theo tình hình thực tế của khách sạn (nếu khách sạn không sử dụng Channels Manager)

Dịch vụ  OTA - Reservation: Nhân viên đặt phòng online

 • Ghi nhận đặt phòng vào hệ thống quản lý của khách sạn (nếu khách sạn không sử dụng Channels Manager)

 • Phối hợp với kế toán để đảm bảo thu tiền khách đúng thời hạn, không để thất thoát doanh thu

 • Trả lời tin nhắn của khách hàng

 • Phối hợp với khách sạn  chào bán thêm dịch vụ cho khách qua hệ thống bán phòng.