Tư vấn vận hành

khách sạn

Tư vấn vận hành một khách sạn từ những bước đầu tiên:

  • Tư vấn về phong cách thiết kế, sơ đồ xây dựng phù hợp với xu thế của thế giới và gu thẩm mỹ của đối tượng khách từng khu vực

  • Thiết kế sơ đồ nhân sự: số lượng nhân sự, các bộ phận vận hành phù hợp qui mô và tài chính của khách sạn

  • Qui trình làm việc của các bộ phận: bộ phận lễ tân, dọn phòng, bếp, bảo trì, bảo vệ, sales, marketing...

  • Tư vấn lựa chọn nhà cung cấp, kiểm tra chất lượng các sản phẩm đầu vào.

  • Huấn luyện & tuyển dụng nhân sự

  • Tư vấn cách quản lý tài chính